דף הבית

במקצועי אני פסיכולוגית קלינית, מדריכה ופסיכואנליטיקאית. חיה, עובדת ומלמדת ביפו. עוסקת בפסיכואנליזה כפי שקרא אותה ז'אק לאקאן בחזרתו אל פרויד. ב-1991 הקמתי, יחד עם עוד שלשה חברים את "המקום הפרוידיאני ביפו", מקום שעסק בעיקר במפגש בין הפסיכואנליזה לתחומי תרבות אחרים, וניסה להכניס את השיח הפסיכואנליטי לתרבות הישראלית, או יותר נכון, לאי-הנחת שבתרבות. בשנים האחרונות חוקרת את הקשר בין הפסיכואנליזה לעולם הרוחני, האוניברסלי והיהודי. חברה בפסיכואקטיב, אנשי בריאות נפש לזכויות אדם. כותבת שירה.