דף הבית

פסיכואנליזה, אבולוציה תודעתית, שירה, מדעי התשוקה והאהבה.

שלושה מעגלים מצטלבים המייצגים אופנים שונים של התנועה הנפשית.

פסיכואנליזה המתבוננת ביש ובאין.

אבולוציה תודעתית מבקשת אחר האפשרי וההכרחי.

השירה חותרת לבטא היטב את שלא ניתן לומר.