חשיפה

"שיטפון"נחדרת מבט מצוייר
של עין ציפורית עיקשת,
עגולה ושחורה במרכז עיגול הראש
חצופה כל כך היא מעגלת בי
מבט חוריי, קדוח
כמו קוצצת מתוכי גבעולים,
פרחי בר של חורף מצובע,
מכמנים מוסווים בערמומיות,
שריפות שחורות של געגוע.

*
פיתול עתיק של גזע זית
מעגל לתוכו את חמוקיך מן המבט
אל הגוף עד לאפיקי הזרועות,
לכפות הרגליים
המשתזרות ממנו בחרוצים של מים
מפיקות צלילים של כוח בתנועתן המתאבכת.
את קולעת שמש לצמות שתוקות,
שוברת ערש נוכרייה,
ובעיניים מפיקות חיות
חותמת מפתחים של רוח.