יפו יפת ימים

"שיטפון"

בכוונה אני חושפת מרבצי עושר קטנים של חיי,
כותבת אותם עושר ולא אושר
בגלל הסיגים שיש להתיכם כדי לזקק.
שנותיי נספרות
מגושי האצות הקטנים
ועד לצדפות שחורות הנצמדות
אל הקיר הספוגי.
הנשימה הזאת של פעימת הים
נדהמת בשפת הנמל העתיק,
והשמיים קרמיקה.
תפילת המואזין מוחצת כל
מתפלל מאוזן ביפו.
יש למצוא את מקומו של גופי על האבן
המחוררת ממלח ומים,
כשבהילוך איטי משחילים הדייגים את חכתם
חד וחלק אל תוך הים.
יש לדוג ולפנות בזהירות את מרבצי העושר,
להסתירם בחיי הנותרים,
ולאור השקיעה
אפשר לבחון בקפידה מרגליות של אור.