נטושה

"שיטפון"
פרפורי גסיסת הדובדבן
של הנפש הנשית במבוכיה
שלא ייאמרו לעולם.
דובדבן האשה שמכרה את דודאיה
והיא טובלת שרץ בידה,
טובעת בים הסחי הירקרק ופרחי הרקק,
מציפה את הגבר המתרחק
בפקסים מנושקים "רטובים מדמעות",
הולכים ומשתכללים בטירוף קנאתה.
ניצתה נובלת עוד טרם נפתחה
מעוטרת ברקב מזוהם מקרינת גלי קול מושפלים.
ירח במילואו שולח קרני תדהמה אל פגרי חלומות,
קולות יללה חתולית תנית
נחנקים תחת צחוקו של צבוע
מול טענות שווא וטפטופי בוץ.
היא קוראת תיגר על המוח המתעוות – חלקו
פועם שורט חלקו שועט
שרטוטים תזזיתיים של מציאויות
בלתי אפשריות, ודאיות, בלתי נסבלות
בלתי אם…