אודות

רות גולן הינה במקצועה פסיכולוגית קלינית, מדריכה ופסיכואנליטיקאית. כותבת שירה, חיה, עובדת ומלמדת ביפו. עוסקת בפסיכואנליזה כפי שקרא אותה ז'אק לאקאן בחזרתו אל פרויד. ב-1991 הקימה, יחד עם עוד שלשה חברים את "המקום הפרוידיאני ביפו", מקום שעסק בעיקר במפגש בין הפסיכואנליזה לתחומי תרבות אחרים, וניסה להכניס את השיח הפסיכואנליטי לתרבות הישראלית, או יותר נכון, לאי-הנחת שבתרבות.חברי המקום ערכו מדעית תרגום לעברית של קובץ המאמרים של פרויד: "על אהבה ומיניות ".חברה בפסיכואקטיב – אנשי בריאות נפש לזכויות אדם.

ספרי שירה:

ספרי עיון:

עריכה מדעית: