גלגול

"שיטפון"משמים הולכים ומוצרים קראתי יה שחרחורת
מטופשת, בקשיהו
דרך תוהו דרך בוהו
בו הוא מלך בוא הלום מלך
הדום רגליו נשקי
בני ביתך בפינה חשוכה
מי יעיד בעדך
כותבת ערך על עורו הדק
חרט שרץ הו קפקא! פרעוש קטן
אדוני השקט יצפה בך
מלובנת בין שני ארגמנים
שותה את הנקטר המלוח.