מעשה אהבה

"שיטפון"היוצר מוצץ מקטרתו
תומך לחי בכפו המוכתמת שחור
חורץ פסי צבע בשורש אפו
והאשה מסופקת
מתבוננת נעלמת
דבוקה מרגלותיו
מה נעמת לה חמודות
חסד אתה עושה עמה כשאתה מעביר קו
מדויק דק ומעובה לסירוגי סירוגין
סורג בברזל ובצער/צבע
והיא  נחתכת מואביינית פנים וחוץ
כל מגע מכחול הוא נשיקה תת-עורית
מעוררת מקורי ציפורים מנקרים
מרקם חי של ניקורים/נקירות
קווי סירוגין מן הברך אל שושני השדיים
אל ענבלי האזניים
מלך, מלך עצל,
בין ידיך צל  מתעצב
לצורה – "ישות מתעקלת"
להוותה  היא צריכה לנשום, לחשוב,
לאכול, להיות בקיומה המשני,
בבבל לשונותיה
חתוליה לוקקים את שמנת
מחשבותיך.