אלגיה לשמיכת הפוך

"שיטפון"בערוצי שמיכת הפוך
שטים רוחות של אווזים מן הגלות
ובחוטי אויר שקוף זורמים גלי הרצף
נוצות שסבתא הביאה מארצות אשכנז
שאימא שלה גולדה מרטה
מן הרכות האלה המכתרות את הצוואר השחוט
שאימא הפריחה אותן מעבר לים
ואני זהבה, צברתי וקשרתי היטב
והקפדתי למצוא נחמה
כי לא תהיה אחרת.