הים ראה וינוס

"ציפרי המילניום"מבטו של הים נסוג
מפני עצמותיו של יוסף אהוב אביו
בן פורת עלי עין
מבט יכול לחתוך אפילו ים.
קשה כמו קריעת ים סוף
ומושך עד תהומות
חותך המבט את גלי הליטוף
שיצקו אצבעותיו בשדה הצעיר
של החשפנית, מרחק נשימה
מעיניך הבוערות ומתביישות לסירוגין,
מתעוורות מול בד ארגמן בוהק
שאינו מכסה כי אם אמצע
תחת מקצהו האחד
שדיים פורצים מקצהו השני
ובני ישראל עוברים בחרבה
אש אדומה היוצאת
משמלת המסתורין הארגמני
קודחת חור במרכזו
של עולם.