וושינגטון

"ציפרי המילניום"לפנות ערב בוושינגטון
גורסות שיני שברי בלוט
שהותיר סנאי למרגלות אנדרטה מוסולינית
משייש אפור וברזל ירוק
לזכר וושינגטון הראשון.
המנועים העוברים על פני
יורקים לעברה אש מעושנת,
הכושים עטופים שמיכות אפורות
מונחים תחת פרסות סוסיה הקפואים
כמין גלגול גלמי,
מבקשים על נפשם קצת כסף.
קפיצותיו הרועדות
של סנאי אמריקאי, פלאי
מאתרות
מרחב זר מסומן בעלי שלכת
ותנועת הקימור של זנבו העדין
חוצה את העצמה הכמו-רומית
של פסל הנשיא.