אז למה לא שיר אהבה

"ערפל"אז למה לא שיר אהבה אחד,
ובאחד תצא נשמתי
לאחוז בקרני איל
ולחולל לשירת רועים,
נדהמת,
מתעצומות חשק נוטף
כדורי שמן המור
מחליקים בצינורות מעלה מטה
קולטי אור.

אז למה לא שיר אהבה קטן
גופתה הקטנה של ילדת שכם
ירויה
(החיל ואמה? אני בחיל).
שורשי זית סבוכים בין רגלינו,
זרועותינו שלובות תחת ערפה,
רגליה פתוחות לקראתנו.
אברו זקוף בין ידי התומכות,
רועדת
מטעם הדם בלשוני הגומעת
ממעין שפתיה.

אז למה לא שיר אהבה עכשיו.