מחול החרבות

"ערפל"באו עורבים והעריבו
נתקלים בחלון
גולשים במורד פני אשה.
מקורות יודעי דבר
נוטים לומר
ערבוש כתוש

חובה לעשות או להיות

על רקע צריח כנסייה ממול
צריחת עורב
החרב המחוללת
חותכת צעיפי עורבים
מסתערבים
במעופם