פאריז 97

"ערפל"סתיו בפאריז, סוף האלף.
מה השתנה?
אני זרה לשלכת עצי הערמון
עד שנתניהו לא יוציא אותנו
מחברון
דם על ידי, אני זרה גם לשם
ביתי, ביתי, בילאדי, בילאדי
בין ארמונות שדרות האליזה
אני מחפשת שבלולים דבוקים
לשאריות קוצי הקיץ.
הדם אינו מבדיל.