פסיכואנליזה


מהי פסיכואנליזה

דרך אחת להגדיר מהי הפסיכואנליזה הוא לראותה כאופן של תנועה נפשית. או, נכון יותר, הפסיכואנליזה עוסקת במאבק בין תנועה קדימה, תנועה אחורה, תנועה מעגלית או קיבעון ועצירה; דינאמיקה של אירועים חיצוניים ופנימיים, של דחפים וייצוגים. תנועה בלתי פוסקת זו מתרחשת בתוך הזמן.


מילון פסיכואנליטי קצר

רשימת מושגים בפסיכואנליזה.


הלא מודע הפרוידיאני

הלא-מודע הפרוידיאני מתייחס לסיבה של ההתנהגות שלנו, למניע, ל-CAUSE. מה מכיל אפוא הלא-מודע?


מהי נוירוזה בפסיכואנליזה?

מהי נוירוזה ומהי סיבתה? דוגמא לנוירוזה ומחשבותיו של פרויד בנוגע למקרה נוירוטי ספציפי.


מהי פסיכוזה מנקודת מבטה של הפסיכואנליזה הפרוידיאנית?

הפסיכוזה מגדירה את גבולותיה של התיאוריה על נפש האדם וחושפת את השלד של המבנה הנפשי.


החלום כדרך המלך אל הלא מודע

מהו חלום? מדוע אנו חולמים? מדוע שוכחים את רוב החלומות? האם החלום מכוון למישהו?


הפסיכואנליזה והשפה – היכרות עם לאקאן

מנקודת מבטו של לאקאן, כל עבודתו של פרויד דוללה ואולפה על ידי הדור השני שבא אחרי פרויד, ולכן הפכה לנוחה לעיכול ולהתקבלות בחברה, כלומר: ניטל עוקצן של התגליות הגדולות והמהפכניות שלו, והכשרת האנליטיקאים הפכה להיות ממוסדת ואוטוריטטיבית. על פי לאקאן, מושגיו של פרויד איבדו את משמעותם עקב פרשנות רדוקטיבית ונוקשה. מטרתו של לאקאן הייתה להפיח רוח חיים בפסיכואנליזה. מכאן שיש לדבר לא על היכרות עם לאקאן אלא על הכרה בלאקאן או על הכרה בפרויד באמצעות לאקאן. כל זאת באמצעות הארות והתבוננות על מספר מושגים והשלכותיהם.


הלבירינט ההירארכי – האם הוא הכרחי?

ישנם שלושה מקצועות בלתי אפשריים, אמר פרויד: פסיכואנליזה, ממשל וחינוך, וכשאנו בוחנים את שדה ההדרכה, נראה כי שלושת התחומים הללו משולבים בו. האם ניתן לדבר, אם כך, על חוסר אפשרות כפול שלוש?


נושאי הסוד

עבודתי על השואה היא מחקר פסיכואנליטי כמו גם מסע אישי. המסע מתייחס לבעייתיות במסירת עדות, לסוגים השונים של העדות ולשאלה על מקומה של "האמת" של הסובייקט. אנסה להפנות מבט לבעיה זו, באמצעות הפסיכואנליזה והאמנות, במיוחד ביחס לספרם המרתק של דורי לואב ושושנה פלמן: עדות, ולספרו האחרון של פרימו לוי: השוקעים והניצולים, כמו גם לחידת התאבדותו לאחר פרסום הספר.


קול באישה ערווה

מאמר זה הוא תוצאה של מפגש בין התיאוריה הפסיכואנליטית כפי שניסח פרויד ופירש ז'אק לאקאן – לתרבות היהודית כפי שהיא באה לידי ביטוי בטקסטים התלמודיים ביחס לסוגייה המיוחדת והבעייתית של היחס הגברי לקול ולדיבור של האישה.


לא הכל באתיקה קשור לרגש החובה

קריאה חדשה למשפט של לאקאן מתוך הסמינר על האתיקה.