פסיכואנליזה ותודעה

מיניות

מבוא למיניות מנקודת מבט פסיכואנליטית ומעבר לה.


 

על המפגש בין פסיכואנליזה לאבולוציה של התודעה

המאמר מציג את המפגש בין החיפוש הרוחני אחר אמת נעלה מחד, וחקר הנפש והסיבתיות הנפשית כפי שהיא באמצעות הפסיכואנליזה, היינו הסיבתיות המינית, הדחף והלא מודע.


ואף על פי כן נוע תנוע

מאמר קצר זה מהווה מתווה ראשוני לעבודת מחקר נרחבת יותר. המחקר מתכוון לבחון מחדש כמה היבטים הנובעים מן הקביעה שמחקר פסיכואנליטי אינו מחקר מדעי או פילוסופי, או אפילו פסיכולוגי, אלא מחקר המכניס פנימה את הסובייקט החוקר, כלומר שהחקירה הפסיכואנליטית משולבת ללא הפרד עם הקליניקה.


מה מסתתר מאחורי ההזדהות

מה אומר לנו פרויד על ההזדהות? שהיא תחליף למיניות ולרצחנות. זהו מנגנון שאינו מיני ואינו אגרסיבי, אבל סיבתו היא דרך להתמודד עם הדחף.


על צרות העין ועל הממשיים

אם נתייחס לביטוי "צרות עין" במשמעותו המילולית הרי ניתן לראות "עין צרה" כעין שהפרספקטיבה של המבט שלה מוגבלת. לאלוהים פרספקטיבה מוחלטת ולכן שפע מוחלט, ואילו בני האדם סובלים מצרות העין.


במחוזו של אנדרו כהן

הרשימות שאתם עומדים לקרוא כוללות חלק ממה שנכתב בזמן כדי סדנת הארה אבולוציונית במרכז העולמי של אנדרו כהן במסצ'וסטס. הדברים נכתבו באופן ספונטאני ואסוציאטיבי, ומציגות את הפן החווייתי האישי של הכותבת.