מה מסתתר מאחורי ההזדהות

ספר המתח "צופן דה וינצ'י" של דן בראון סובב סביב המיתוס המפורסם של החיפוש אחר הגביע הקדוש. ברוח הימים האלו הגביע הקדוש הוא למעשה לא חפץ, אלא אישה או נשיות קדושה. אולי ה-אישה (la femme). המפה שמובילה אליה מוצפנת בתוך קופסה שהומצאה על-ידי ליאונרדו דה-וינצ'י והיא עשויה כחרוט – טורוס המורכב מטבעות, כאשר על כל טבעת רשומות אותיות. רק פיתול נכון של הטבעות על-פי צופן מסוים יפתח את הקופסה.

לאקאן מציג בפנינו את המערך הנפשי של ההזדהויות כחרוט – טורוס המורכב משלוש טבעות כאלה: "אי ההצלחה של זה שיודע על הטעות הגסה, זו האהבה, או המשחק"[1]. שלוש הטבעות מייצגות את שלושת אופני ההזדהות שמונה פרויד במאמרו "פסיכולוגיה של ההמון ואנליזה של האני". לאקאן טוען ששלוש ההזדהויות הן פנים שונים של אותו מנגנון. אני טוענת שמה שלאקאן ופרויד אולי לא הביאו בחשבון, הוא שייתכנו טבעות נוספות הקשורות לא לסוג ההזדהות, אלא לפרספקטיבה ההולכת ומתרחבת שלהן, ולפוטנציאל האבולוציוני הגלום בהן.

זו התזה, וכעת אפרט אותה מעט.

מה אומר לנו פרויד על ההזדהות? שהיא תחליף למיניות ולרצחנות. זהו מנגנון שאינו מיני ואינו אגרסיבי, אבל סיבתו היא דרך להתמודד עם הדחף. לאקאן מגדיר הזדהות כטרנספורמציה שמתרחשת בסובייקט כשהוא לוקח על עצמו דימוי[2], כלומר מכיר עצמו בדימוי, ומנכס את הדימוי כעצמו. דבר זה מתחיל בשלב המראה. לאקאן מבדיל בין הזדהות דמיונית ובין הזדהות סמלית, כשהזדהות דמיונית היא המכניזם שבאמצעותו נוצר האגו בשלב המראה, הכינון של האגו באמצעות הזדהות עם משהו שהוא מחוץ לו ואפילו מנוגד לו.[3] הזדהות כזו כוללת אגרסיביות וניכור, האני מכונן את ההזדהות הראשונית ומוליד את האני האידיאלי.

פרויד משתמש במושג ההזדהות בשני המובנים: האחד הוא המטונימי – יחס של כמו, כאילו, החלפה של דימוי אחד באחר. האופן השני הוא הזדהות של עצמי עם מישהו או משהו. בתחילת הוראתו הזדהות הייתה בעיקר בקשר לסימפטומים ההיסטריים; תופעה של חיקוי לא-מודע או של הדבקה מנטלית, קרי הטמעה. ב"פשר החלומות" הוא מדבר על הזדהות באמצעות דמיון במרכיב משותף לא-מודע. האלמנט המשותף הזה הוא פנטזיה. הרעיון של הטמעה עולה בין השנים 1912-15 ב"טוטם וטאבו" וב"אבל ומלנכוליה", שם הסובייקט מזדהה עם האובייקט האבוד באופן אוראלי. ב- 1914 ב"מבוא לנרקיסיזם" הוא מפרט את הדיאלקטיקה הקושרת את בחירת האובייקט הנרקיסיסטית עם ההזדהות, כאשר הסובייקט מכונן על-פי מודל של אובייקטים מוקדמים כמו הוריו. כלומר בהדרגה מפתח ומשכלל פרויד את מושג ההזדהות עד שהוא הופך למנגנון שבאמצעותו נבנה הסובייקט. גם האגו וגם הסופראגו, כשהם מובחנים מהאיד, נבנים באמצעות ההזדהויות. ההזדהות היא המנגנון שמחליף את ההטענה הליבידינאלית. אלה הם האפקטים של תסביך אדיפוס על הבניית הסובייקט, כאשר גם האב וגם האם הם בו זמנית אובייקטים של אהבה ואובייקטים של תחרות. יתכן שאמביוולנטיות מסוג זה ביחס לאובייקט היא תנאי מקדים לכל הזדהות.

בפרק השביעי של "פסיכולוגיה של ההמון ואנליזה של האני" (1921) פרויד נאבק עם המושג האמורפי הזה ועם הקשר בין הזדהות ואהבת האובייקט. הוא רואה בהזדהות הן את הצורה הראשונית של קשר רגשי עם האובייקט והן את מה שמחליף באופן רגרסיבי בחירת אובייקט שהסובייקט מחויב לנטוש אותה.

בפרק זה הוא מבדיל בין הזדהות לבין אהבה ומונה את שלושת הסוגים של ההזדהות:

1. הזדהות לפני בחירת מושא מיני: הזדהות עם אידיאל. זוהי הזדהות ישירה ומיידית הקודמת לכל הטענה דחפית של אובייקט; הזדהות עם האב המקדים את האב של החוק האדיפאלי; הזדהות קניבליסטית עם אידיאל שמכונן עצמו על רקע הטמעה שבסיסה במיתוס של הלהקה הקמאית, התענגות על טריפת האב האלים והקנאי המותיר את כל הנקבות לעצמו ומגרש את הבנים ("טוטם וטאבו", ע' 175). זוהי ראשית כינונם של החוק ושל התוצאות הנובעות ממנו, הקשורות לסימבוליזציה של ההבדל בין המינים – מפה מתחיל הרישום של המטאפורה האבהית והפונקציה של המסמן 'שם האב'. גוף האב הממשי הופך לנעדר כיוון שנרצח ונטרף, ומתוך היעדרות זו או חסר זה נולד הפוטנציאל לסובייקטיביות. מרגע זה יש להזדהות ראשונה זו שני גורלות המקבלים פירוש בדיעבד מהאדיפוס. מצד אחד האדיפוס פועל להכפיף את הסובייקט לחוק של האיווי, ומצד שני ההזדהות הקמאית מותירה עקבות בתביעות של האני העליון שיכול להיות אכזר ואלים. מעבר למיתוס הקמאי, הפוטנציאל לסובייקטיביות חוזר על עצמו דרך ההמתה האדיפאלית של האב מול אותו רקע של חסר, ומוביל במקום להטמעת האב להטמעת שמו, או לחוק הסמלי.

זה מקום ההזדהות השניה:

2. הזדהות סמלית עם תו יחיד: פרויד מראה שבמקרים מסוימים הזדהות אינה משפיעה על האובייקט כשלם, אלא על תו יחיד ממנו. בנוירוזה, בחירת האובייקט עוברת רגרסיה להזדהות. זו ההזדהות הסמלית עם התו היחיד, אותה יפתח לאקאן לכיוון של הזדהות עם המסמן או של הזדהות עם הסימפטום.

את ההזדהות עם התו של האובייקט, הסובייקט נוטל על עצמו כסימפטום, למשל השיעול של דורה (הפציינטית של פרויד). הזדהות זו נותנת לסימפטום את הפן המסמן שלו על-ידי נטילת תו מהאובייקט האהוב או מהיריב, אובייקט הנחשק על-ידי האחר. בהעדר הטענה מינית של האחר הסובייקט יכול להזדהות עם התו היחיד המשותף לו ולאחר, למשל המשאלה להיות אהוב. הזדהות היסטרית נובעת מהתקה, במקרה כזה הזדהות תתרחש ביחס לתו אחר. זה דורש שהסובייקט יהיה ריק לוגית, ושהריקנות תופעל באופן דיאלקטי. עבור לאקאן, כיוון שאין משמעות סופית, כל מסמן יכול להיות במקום הזה. מה שאני מנסה לטעון הוא שלא כל מסמן שווה ערך לאחרים; יש חשיבות קריטית לאובייקט ההזדהות.

לאקאן מראה לנו כי לעתים מפריד רק צעד אחד בין הזדהות לחרדה. צעד זה הוא התו היחיד. שכשהוא נכשל לרגע, או כשההזדהות נפרמת, אין באפשרותו עוד למלא את תפקידו, דהיינו לשמור על הסובייקט מול האיווי המשתקף במבט של האחר. פרויד במאמרו המצוין "עכבה, סימפטום וחרדה" מתייחס לכך באומרו: "יש לפרש את חרדת המוות בתור מקבילתה של חרדת הסירוס, וכי הסיטואציה שהאני מגיב אליה היא הפקרתו לכוחות הגורל בידי האני העליון המגונן, אשר לביטחון שהוא מעניק מפני כל סכנה יש סוף" (ע' 57).

פחד מאיווי נחווה כחרדה. חרדה היא הפחד ממה שהאחר מתאווה אצל הסובייקט, איווי שאנו כסובייקטים בורים לגביו (שיעור מה- 27 ליוני 1962). הסובייקט שבוי במבט הזה, שבוי בלהיות האובייקט של האיווי של האחר, כשהוא לא יודע מה הוא, והוא ינסה להיות אותו אובייקט איווי שמזדהה עם אובייקט a.

הזדהות עם התו היחיד – המסמן – פועלת כתיווך השומר על הסובייקט בפני המבט הזה. לפי לאקאן, מה שאנו מכניסים לממשי  היא הפשטות, הסינגולריות של התו, בין אם הוא רוצה בכך או לא, ואנו נהיים התו הזה. אנו נהיים אותו דבר שאנו מזדהים אתו. זו הווייתנו. זה בדיוק הדבר הרעוע והשביר הזה שעומד בינינו ובין הממשי, השדה של המסמן[4]. אז מי אנו ללא ההזדהויות?

3. הזדהות עם רגש או עם מצב: מאני אל אני; הזדהות היסטרית, האיווי הוא איווי של האחר. הזדהות זו מבוססת על אפשרות או על איווי של אדם לשים את עצמו באותו מקום של האחר. פרויד מביא את הדוגמה המפורסמת של הנערות בפנימייה, שאחת מהן מקבלת מכתב אהבה וכולן נדבקות בהיסטריה.[5] 'אני' אחד יצר הזדהות משמעותית עם אחר על נקודה אחת, על פתיחות לרגש דומה בדוגמה שלנו. ההזדהות שנבנית בנקודה זו תחת השפעה של מצב פתוגני מותקת לסימפטום שאני אחד יצר והשאר נדבקו ממנו.

המחקר על היפנוזה, על התאהבות ועל קבוצות הוביל את פרויד להנגיד את אותה הזדהות שמכוננת או מעשירה את הסובייקט עם הנטייה המנוגדת, שבה האובייקט מושם במקום של הסובייקט, למשל במקרה של המנהיג, המחליף את אידיאל האני של חברי הקבוצה. שם גם יש הזדהות הדדית בין היחידים בקבוצה, אבל זה דורש תנאי מקדים של החלפה. סובייקט יכול להזדהות עם אובייקטים, כלומר עם אדם, עם מאפיין של אדם או עם אובייקט חלקי. כל אדם מזדהה עם אחרים ביחס לעמדתו של המנהיג. בהקשר לכך הוא מגדיר "המון" כהיפנוזה משותפת + הזדהות עם יחידים אחרים בעלי אותו יחס לאובייקט.

נחזור אל הטורוס. בסמינר l'insu[6], יוצר לאקאן שלושה סוגים של היפוך הטורוס ומבהיר  שהטרנספורמציות האלה הן בהתאמה לשלושה סוגים של הזדהות. כשהוא מפתח את האופרציות האלה בעזרת הטופולוגיה, הוא מדגיש את האיזומורפיזם המבני של שלוש ההזדהויות ומתאר את הייחודיות השייכת לכל אחד ואחד.

הזדהות עם האחר הגדול הממשי היא הזדהות של ההיסטרית עם האיווי של האחר הגדול. הזדהות עם הסמלי של האחר הגדול הממשי היא הזדהות עם התו היחיד. הזדהות עם הממשי של האחר הגדול הממשי היא להשיג את שם האב – היכן שפרויד מתאר את הקשר של ההזדהות עם אהבה[7].

בסמינר l'insu מראה לאקאן כיצד האהבה באה במקום של ההזדהות עם האב הקמאי, במקום הקשר הראשוני לאובייקט. ההזדהות אינה עם הלא-מודע אלא עם הסימפטום.  ב-"צופן דה-וינצ'י" מריה מגדלנה היא הסימפטום של ישו. באותו סמינר אומר לנו לאקאן: גבר יודע אישה על ידי כך שהוא שוכב אתה, וכך הוא מכיר את עצמו טוב יותר. ואיך אישה יודעת גבר, הוא שואל? אולי דרך הרחם, כי האישה יוצרת את הגבר. אלא שתשובה זו אינה מספקת. כי אמנם האישה יודעת גבר כאם, אבל איך היא יודעת את עצמה? מהי הזדהות עם הסימפטום עבור האישה?

ועכשיו ל"ניהול הריפוי" ולעתידה של האנליזה. לאקאן מראה במאמר על ניהול הריפוי את הבלבול של פרויד בין הזדהות לבין אהבה, כשהוא מדבר על אובייקט ההזדהות של ההיסטרית כעל אובייקט האהבה. כמו למשל, הגיס עבור אליזבט פון R, או מר K עבור דורה. רק בפרק על הזדהות ב"פסיכולוגיה של ההמון" הבחין פרויד אליבא דלאקאן בצורה השלישית של ההזדהות, שמותנית על-ידי הפונקציה שלה, של תמיכה באיווי. פרויד הראה לנו שהאובייקט הכי זניח יכול  לשחק את תפקיד המנהיג. לאקאן אומר במטאפורה נוצרית – האובייקט האדיש הזה הוא התמיכה באובייקט – אכול את גופי, שתה את דמי. בעוד שהאיווי הוא המטונימיה של החסר בהוויה, האגו הוא המטונימיה של האיווי.

לאקאן מתנגד לחלוטין לפסיכואנליטיקאים הטוענים שהזדהות עם האנליטיקאי היא סוף אנליזה. להפך, הוא טוען שלא רק שחציית מישור ההזדהות אפשרית, אלא שהיא מהווה תנאי הכרחי לאנליזה אמיתית, כך שסוף אנליזה הוא נישול הסובייקט, רגע שבו הזדהויות הסובייקט ממוקמות תחת שאלה, בדרך כזו שאי-אפשר להחזיק בהן באותה דרך כמו קודם (סמינר XI, ע' 273). רצוי להזדהות בסוף עם הסימפטום, אותה שארית מתענגת, לא ניתנת לפירוש, המאפשרת לאדם לחיות. בסמינר RSI, שבו לאקאן עוזב את הלינגוויסטיקה לטובת הטופולוגיה ומוסיף טבעת אחת לקשר הבורומאי, קשר שלא ניתן לתארו דרך הדמיון  ושהוא מעבר למשמעות[8] – הוא מפתח את ההזדהות עם הסימפטום או עם הסינטום, הלא הוא האיש הקדוש. ג'ויס הוא הדוגמה שלו בסמינר הזה לאיש הקדוש, שעל-ידי סירובו לפתרון הדמיוני, יכול היה להמציא דרך חדשה לשימוש בלשון ולארגון התענגויות.

אסטלה סולנו מדברת על הזדהות עם הסימפטום[9] כסוג חדש של קשר עם הסימפטום. פסיכואנליזה היא עיבוד של ידע שהופק מהופעת הסימפטום. זהו סיפוק ממשי של הליבידו. והיא שואלת: כיצד ניתן לגעת ביחס אל הממד הממשי המצוי בסימפטום? מה יהיה גורל סיפוק הדחף בסיום אנליזה? מה יכול להתרחש כדי שהסימפטום שמציג את מה שזר ביותר לסובייקט יהפוך להזדהות בסיום אנליזה? איך ניפטר מהארוטיזציה של המחשבה? איך נפסיק להסתבך אתה ונוריד ממנה את הערך הפאלי המתענג שלה?

קריסטבה, בספרה היפה "בראשית הייתה האהבה"[10], עושה ניתוח אטימולוגי של המילה 'אנליזה', שממנו אפשר אולי לחלץ שם עברי לאנליזה – תורת ההפרדה. במישור האטימולוגי אנליזה היא הפרדה. מלמטה, למעלה, לאורך. להרוס, להתיר, להפריד, לשלם. בלטינית – לשלם, לכפר על, להתיר; בסנסקריט – לחתוך, לחלוק, לכלות; בגותית – לאבד; בלטינית – להזיז. היא גורמת לשלם את המחיר שהסובייקט מוכן לשלם כדי לגלות שתלונותיו, הסימפטומים שלו, הפנטזמות שלו, הם אמירות אהבה המופנות לאחר בלתי אפשרי, לא מספק, נסוג, שלא מסוגל למלא את דרישותיו ואיווייו. האנליזה היא אם כן המקום המאפשר את ההפרדה כחצייה (של הפנטזמה) וכאובדן בעת ובעונה אחת. התהליך האנליטי אם כן מפריד ביני לבין ההזדהויות שלי.

במבוא של גיליון כתב –העת "פולמוס" שמוקדש להזדהות[11] אני מוצאת אמירה מעניינת – הסובייקט אינו מוצא הסבר מניח את הדעת לקיומו, לכן חייב להמציא משהו כדי להתמודד עם החור הזה. כיוון שהוא חסר הוויה הוא ינסה לדמות למישהו ויזדהה אתו באופן פנטזמתי. זה יקבע את הווייתו. בתהליך האנליזה על-פי לאקאן, נאמר שם, יש לחצות את הפנטזמה הזו, ושימו לב ליומרה: "רדוקציה של כל האידיאלים של האדם". בסוף אנליזה הסובייקט מנושל מזהותו. מזהירים אותנו שזה יכול להוביל לאבל ולדיכאון, אַבל גם לאובדן מוחלט של גבולות המוסר. כדי להימנע מכך, לאקאן מציע אחווה בין בני אדם המבוססת על השוני המהותי ביותר ביניהם.היכן הוא אומר זאת? מעולם לא נתקלתי באמירה זו, אך היא מוצאת חן בעיניי כיוון שהיא מעידה על ערך הפרספקטיבה של ההזדהות ולא רק על שבירת ההזדהויות. אז מהי ה"אחווה"? סוג חדש של הזדהות? של אידיאל? ומה עם הטיעון של פרויד ב-"פסיכולוגיה של ההמון", שמונה את מאפייני היחיד המזדהה בהמון ומציין קווים של התרופפות הכושר האינטלקטואלי, העדר מעצורים לביטוי רגשות, חוסר יכולת למתן רגשות ולהשהותם, נטייה לחרוג מעבר לכל גבול בהבעת רגש ובמתן פורקן מעשי לרגשות. לטענתו, אלו הן התנהגויות שונות החושפות תמונה של נסיגת הפעילות הנפשית לשלב קודם בהתפתחות (רגרסיה). אז מה עם הרגרסיה האינטלקטואלית והרגשית שפרויד מדבר עליה? ואולי יש הזדהות קולקטיבית שאינה יוצרת המון, אלא דווקא רמת תודעה גבוהה יותר?

לסיום, ברצוני להתייחס לכך בכמה מילים, כי האפשרות הזו פותחת לדעתי את המְבוֹיִ      ים הסתומים של הפסיכואנליזה, אם תיתן עליה את הדעת, וכן את אלה של קהילת האנליטיקאים ואת אי-האפשרות לדבר. במהלך עשר-עשרים השנים האחרונות, מספר גדל והולך של אנשים דיווחו על חוויה שבה קבוצה "מתחברת" למימד אחר, למודעות חדשה – ולאינטליגנציה גדולה בהרבה מזו שלכל אחד מהמשתתפים יש בפני עצמו, אינטליגנציה שהיא כעין משותפת לכל חברי הקבוצה. תופעה זו, הידועה בשמות שונים – מודעוּת קולקטיבית, אינטליגנציה קבוצתית, תקשורת מוארת, ועוד – מתרחשת בקבוצות ובצוותים בגדלים שונים ובסיטואציות שונות ומגוונות, והיא נלמדת ומפותחת על-ידי חוקרים מדעיים, יועצי עסקים, יזמים חברתיים ומורים רוחניים כאחד. התופעה הזו מופיעה באופן ספונטאני ובשכיחות הולכת וגוברת, במגוון רחב של מצבים וקבוצות – החל מלהקות ג'ז וקבוצות ספורט, דרך קבוצות עבודה, וכלה בצוותי לוחמים בשעת מבחן. אני עצמי חוויתי זאת בקבוצות שונות בהן אני משתתפת, ולדעתי זוהי טבעת חדשה בטורוס.

רוברט קני, אחד החוקרים של התופעה ומייסד מכון "יעוץ לצוותי מנהיגות" מתאר זאת כך:[12] "כשקבוצה מגיעה לרמה מסוימת של אחדות, בדרך כלל נכנסת רמה גבוהה יותר של סדר לחדר, וזה מאוד מורגש. כאילו משהו משתנה, אנשים מפסיקים להלחם על מרחב הקיום ומעין אינטואיציה קבוצתית מתחילה להתפתח. זה כאילו שהקבוצה כגוף אחד הופכת למכשיר דרכו זורמים ידע וחוכמה". ועל הופעתה של תופעה זו בתחום העבודה, בעיקר בקבוצות של מנהלים ובצוותים שעובדים על פיתוחים וחידושים, אומר חוקר אחר בשם אוטו שרמר:[13] "מה שחדש הוא שחוויה מעין זו נעשית יותר ויותר שכיחה, יותר ויותר אנשים חווים אותה בקבוצות באופן טבעי וספונטאני, ושהיא מופיעה לא בהקשר של תרגול רוחני אלא בתחום העבודה, בעיצומה של העבודה – בעיקר עבודה הקשורה לשינוי חברתי ופיתוח גישות חדשות".

את הפוטנציאל היצירתי המופלא הטמון בכך לעבודת-צוות, לקהילת עבודה כלשהי, כולל הקהילה האנליטית, מתארת אחת המשתתפות: "אני מבחינה בדרך חדשה לעבוד יחד, שבה העניין שלנו במה שאפשרי – החל מהיצירתי ביותר וכלה במעשי ביותר – מתעורר לחיים, וזרם הרעיונות שלנו הוא כמו ריקוד, שבו כל אחד מאיתנו שם לב לזולת, סופג את החשיבה ואת המחקר שכל אחד ערך קודם לפגישה, ומגיב באופן כזה שבאמת מחבר אותנו יחד. זה כל כך שונה מכל פגישה בה הייתי במקומות עבודה קודמים – ואני לא יודעת איך זה קורה – אבל איכשהו אנחנו מצליחים להניח על השולחן את הרעיונות שלנו מבלי להיות צמודים אליהם, ומבלי שהזהות העצמית שלנו תהיה כרוכה סביבם. זה כאילו שהשכל היצירתי הזה סוחף אותנו, וככל שאנו שמים יותר לב אחד לשני ושומרים את החלל בינינו פתוח, כך קורה משהו מופלא".

לקראת סוף חייו, הפיזיקאי בוהם שם לב יותר ויותר לפוטנציאל שראה בסוג חדש של שיח, שחש בו "את האפשרות של שינוי לא רק בקשרים בין אנשים, אלא יותר מכך: באופייה של התודעה שממנו קשרים אלו עולים"[14]. הוא כינה זאת "דיאלוג". פירוש המילה דיאלוג: המשמעות נעה דרך. באופן חדש זה של דיאלוג נוצר סוג חדש של שכל ((mind, המבוסס על התפתחות של משמעות משותפת, המשתנה כל הזמן בתהליך הדיאלוג. אנשים אינם מנוגדים אחד לשני וגם אי-אפשר לומר שהם באינטראקציה, אלא שהם משתתפים במאגר של משמעות משותפת, מאגר המסוגל להתפתחות ושינוי מתמידים. הרעיון הבסיסי מאחורי הדיאלוגים היה פשוט. קבוצת אנשים אשר יושבים במעגל ומשוחחים זה עם זה על כל דבר שלא יהיה, כשהם שומרים על כמה כללים בסיסיים אבל מאתגרים, כגון: השעיית דעותיך ורעיונותיך, הקשבה עמוקה לאחרים ודיבור אותנטי. במצב כזה הקבוצה יכולה להיכנס לזרם עמוק יותר של קשר, לרמה גבוהה יותר של הבנה קולקטיבית. באמצעות צירוף של סוג חדש של אינטליגנציה קולקטיבית, קוהרנטית, למבני המחשבה העומדים מאחורי התרבות עצמה, חקירה מעין זו יכולה להיות חיונית להמשך הציוויליזציה שלנו. המשתתפים, לא רק שאינם מדוכאים על-ידי השתתפות בקבוצה מעין זו, אלא מוצאים עצמם מחוזקים, מתחברים לפוטנציאל האנושי הגבוה ביותר, אוטונומיה ואינדיווידואליות.

הזדהות עם האיש הקדוש פירושה אולי לארגן התענגות סביב הזדהות עם מהלך אבולוציוני של התודעה מעבר לאני הפרטי, אופן חדש של התקשרות באמצעות הזדהות, שעדיין דורש חקירה מרובה, ובכללה חקירה פסיכואנליטית.[1]Lacan, J. (1976). L'insu que sait de l'une-bevu s'aile a mourre – unpublished seminar 24.

 בשעור הראשון מ-16 לנובמבר

[2] Lacan, J. (1966). Ecrits. B. Fink (Trans.). New York: Norton & Company, 2002. p.2

[3] ibid. p.22

[4] Lacan, J. (1962-63).L'angoisse – Seminar 10, Edition de Seuil, 21 Nov. 1962.

[5] זיגמונד פרויד, "פסיכולוגיה של ההמון ואנליזה של האני" (1921), תרבות בלא נחת ומסות אחרות, תרגום: אריה בר, תל אביב: דביר, 1968, עמ' 39.

[6]Lacan, J. (1976). L'insu que sait de l'une-bevu s'aile a mourre – unpublished seminar 24.

 בשעור הראשון מ-16 לנובמבר

[7] Lacan, J. (1974-1975) R.S.I   – unpublished seminar 22.  שיעור מה- 18 למרץ 1975

[8] ibid.שיעור מה- 9 בדצמבר 1975

[9] אסטלה סולאנו סוארז – ההזדהות עם הסימפטום בסיום אנליזה. פולמוס, האידיאל וההזדהויות, 17, סתיו 2002, עמ' 37-44

[10] ג'וליה קריסטבה. בראשית היתה האהבה, פסיכואנליזה ואמונה. 1985, תרגום עמוס סקברד. הוצאת רסלינג. עמ' 37

[11] פולמוס, האידיאל וההזדהויות, 17, סתיו 2002, עמ' 7

[12]Craig Hamilton. Come Together. What is Enlightenment 25, May-July 2004, pp. 57-77

[13] ibid.

[14] ibid.

30 thoughts on “מה מסתתר מאחורי ההזדהות

 1. I must thank you for the efforts you've put in penning this blog. I'm hoping to view the same high-grade content from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own blog now 😉

 2. You've made some really good points there. I checked on the web to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 3. An intriguing discussion is worth comment. I do think that you need to write more on this subject matter, it may not be a taboo subject but typically people do not talk about such subjects. To the next! Best wishes!!

 4. Hello there! Would you mind if I share your blog with my facebook group? There's a lot of folks that I think would really enjoy your content. Please let me know. Thanks

 5. Great information. Lucky me I ran across your website by accident (stumbleupon). I have saved as a favorite for later!

 6. Hey there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different browsers and both show the same results.

 7. I discovered your weblog web site on google and test a few of your early posts. Continue to maintain up the excellent operate. I simply further up your RSS feed to my MSN Information Reader. Seeking ahead to reading more from you afterward!…

  1. Great article! That is the type of information that should be shared around the internet.

   Disgrace on the search engines for not positioning
   this put up upper! Come on over and seek advice from my website .
   Thanks =)

 8. Everything is very open with a really clear explanation of the issues. It was truly informative. Your site is extremely helpful. Many thanks for sharing!

  1. My partner and I stumbled over here by a different website and thought
   I might check things out. I like what I see so now
   i am following you. Look forward to finding out about your web page for a second time.

 9. That is a really good tip especially to those fresh to the blogosphere. Simple but very accurate info… Many thanks for sharing this one. A must read post!

 10. There is definately a great deal to find out about this subject. I love all the points you've made.

  1. Hmm it looks like your website ate my first comment (it was super long) so I
   guess I'll just sum it up what I submitted and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
   I too am an aspiring blog blogger but I'm still new to the whole thing. Do you have any tips for first-time blog writers? I'd genuinely appreciate it.

  2. Howdy very cool site!! Man .. Excellent .. Superb .

   . I'll bookmark your site and take the feeds additionally? I'm glad to seek out a lot of helpful info here within the post, we need work out more strategies on this regard, thanks for sharing.
   . . . . .

  3. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your webpage?
   My blog site is in the very same area of interest as yours
   and my visitors would really benefit from a lot of the information
   you present here. Please let me know if this okay with you.
   Cheers!

  4. Hi, I do believe this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I will come
   back yet again since I bookmarked it. Money and freedom is
   the best way to change, may you be rich and continue to help other
   people.

 11. Everything is very open with a clear description of the challenges. It was really informative. Your site is useful. Thanks for sharing!

 12. This is the perfect web site for anybody who wants to find out about this topic. You understand so much its almost tough to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic that's been discussed for decades. Excellent stuff, just wonderful!

 13. After looking over a number of the blog articles on your web site, I seriously like your technique of blogging. I added it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please check out my web site too and tell me what you think.

 14. I really love your site.. Pleasant colors & theme. Did you create this amazing site yourself? Please reply back as I’m planning to create my own personal site and want to know where you got this from or just what the theme is called. Kudos!

  1. I know this website offers quality dependent articles and additional data, is there any other web site which
   gives such information in quality?

  2. Greetings from California! I'm bored at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break. I enjoy the info you present here and can't wait to
   take a look when I get home. I'm amazed at how quick your blog loaded on my cell phone .. I'm not
   even using WIFI, just 3G .. Anyhow, good blog!

  3. Hello, I think your blog might be having browser compatibility issues.
   When I look at your website in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
   I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!

  4. Great beat ! I would like to apprentice even as you amend your
   web site, how can i subscribe for a blog site? The account helped me a applicable deal.
   I have been tiny bit familiar of this your broadcast provided vibrant clear concept

 15. Having read this I believed it was extremely enlightening. I appreciate you spending some time and effort to put this short article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

  1. Hi, I do believe this is an excellent site. I stumbledupon it
   😉 I will revisit once again since i have bookmarked it.
   Money and freedom is the best way to change, may you
   be rich and continue to help others.

  2. I do accept as true with all the ideas you've introduced for your post. They're really convincing and will certainly work.
   Still, the posts are very short for newbies. Could you please extend them
   a little from subsequent time? Thank you for the post.

  3. Hi, I think your website might be having browser compatibility issues.
   When I look at your blog site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
   it has some overlapping. I just wanted to give you a
   quick heads up! Other then that, awesome blog!

  4. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging
   for? you made blogging look easy. The overall look of
   your web site is wonderful, as well as the content!

 16. Keep working ,remarkable job.エルメス バーキン エルメス バーキン エルメス バーキン エルメス バーキン

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *