ניו יורק באביב

"ציפרי המילניום"אשה ממחוזות אחרים
ה'אני' קרה לה
בעיר הלבד הגדול
נוגסת תפוח בוסר
ונרמזת פרחי אביב
הולכת באשר תלך
שוכבת מרגלותיך
לנה באשר תלין
מיטיבה את חסדה האחרון
מן הראשון.
מביטה מהופנטת
ברפרופי הבטן המוכרים
הנצמדים לגופה של חשפנית יפאנית
מקליפורניה
בגומות ישבנה הנחשף המחייך לעומתה
ובפניך
הנישאים אליה בעונג
ובחמלה