קריאת שירים מהספר "ערוצים"

רבקה ורשבסקי מקריאה את השיר "כלא אישה":